Digimatch als alternatief voor Beroepenfeest On Stage

01 februari 2021

Het fysieke Beroepenfeest van VMBO On Stage kan vanwege corona geen doorgang vinden. Dat is jammer, maar er is een alternatief: Digimatch. Leerlingen leggen digitaal contact met bedrijven en ‘solliciteren’ voor de Doe Dag. Zo kunnen zij zich ook in deze tijd oriënteren op hun mogelijkheden en kunnen bedrijven contact maken met hun potentiële medewerkers van de toekomst.

VMBO On Stage is een beroepenoriëntatieproject waarbij bijna 800 vmbo-leerlingen van Vakcollege Thamen, Wellant Westplas, Panta Rhei en het VeenLanden College kennismaken met het werkveld. Voor ondernemers en medewerkers van bedrijven is dat dé kans om te laten zien wat hun beroep of bedrijf te bieden heeft en om potentiële medewerkers of collega’s van de toekomst te ontmoeten. “Voor vmbo-leerlingen zijn de mogelijkheden eindeloos’’, licht projectleider Karin Wateler toe. “Toch hebben ze daar zelf lang niet altijd een idee van. Onbekend maakt onbemind. Bij VMBO On Stage laten we de leerlingen zien dat zij ertoe doen en ontzettend veel keuzemogelijkheden hebben. Daarnaast leren zij zich presenteren, ontwerpen ze een eigen visitekaartje en oefenen met het schrijven van een motivatiemail; heel belangrijke vaardigheden die zij later ook nodig hebben.’’

Waar het Beroepenfeest eigenlijk een fysieke ontmoeting is tussen beroepsbeoefenaren en leerlingen, is nu een digitaal alternatief bedacht. “Leerlingen kunnen zich via onze website oriënteren op de deelnemende bedrijven’’, vervolgt Wateler. “Vervolgens leggen ze contact en presenteren zichzelf. Als het klikt, worden afspraken gemaakt over de Doe Dag. Leerlingen brengen dan een bezoek aan het bedrijf. Zo krijgen zij een goed beeld van het beroep en alles wat daarbij komt kijken.’’

De Doe Dagen op 1 en 7 juni zullen in principe wel een fysieke ontmoetingen zijn. “We doen dat in kleine groepjes’’, licht Wateler toe. “Zo houden we het veilig. We willen de leerlingen deze fysieke ontmoeting niet ontnemen. Voor hen is deze tijd heel gecompliceerd; stages vallen weg en er zijn geen open dagen van opleidingen. Het fysieke bezoek is nodig om tot een goede keuze te komen.’’

Nog meer beroepen gezocht
Inmiddels hebben ruim honderddertig professionals zich aangemeld voor Veen en Amstelland On Stage, maar er wordt gestreefd naar tweehonderdvijftig. Alle beroepen zijn welkom. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan via www.veenenamstellandonstage.nl.

Bron: Veen en Amstelland On Stage

Naar het overzicht